Over ons

Jaren geleden werd bij verbouwingswerkzaamheden aan restaurant “De Wijnberg” in een kelder een oude sok met inhoud gevonden. Wat een spanning! Wat zou deze sok bevatten?  In deze sok vond men goudstukken en een verfomfaaid perkamenten geschrift! Een geschrift van Oom Lammert en Tante Klaasje, eeuwen geleden uitbaters van uitspanning “De Wijnberg”. In het testament stond de volgende tekst:

Aan de finder fan desen sock “van ducaten en silverlingen in desen sock, verdient met bloed, sweet ende tranen, sal men bouwen een beddesteeënhock voor vermoeide Marskramers en hun damen.”

Aldus geschiedde. Boven restaurant “De Wijnberg” verrees na een jarenlange verbouwing de Herberg van Oom Lammert en Tante Klaasje, geheel in hun nagedachtenis en geest, met bloed, zweet en tranen gebouwd.

En de geest van Tante Klaasje…..zij waart noch immer rond in de Herberg. Als stille getuige van haar spiritueel verschijnen vindt de vermoeide reiziger op de meest onmogelijk plekken in de herberg….jawel, het breiwerkje van Tante Klaasje en de sokken van Oom Lammert……

Sinds maart 2013 is de herberg in handen van Michael de Reus en Brian Wieringa. Beide hebben ruime ervaring in de horeca, maar de herberg is hun eerste eigen onderneming. Graag horen zij van u wat uw ervaring is geweest. Met uw mening streven zij er naar om de gastvrijheid en kwaliteit continue te optimaliseren!

Het prachtige pand aan de Merk 3 in het centrum van Workum

Het prachtige pand aan de Merk 3 in het centrum van Workum